Sự khác biệt giữa Kèo Vèo Tiến Ngánh Lạt vị trí tư nhân Anh, vốn cổ phần tư nhân và thanh toán công?

Khi đầu tư chứng khoán, các tổ chức vốn cổ phần tư nhân và vốn cổ phần tư nhân thường được nghe, và mọi người đều có một cảm giác bí ẩn cho tổ chức này, nó rất mạnh mẽ, thường là liên hệ với các quỹ chính trong thị trường chứng khoán. Cùng nhau, người ta được coi là có một vai trò quyết định trong sự gia tăng và giảm cổ phiếu, sau đó vị trí riêng tư , sự khác biệt giữa nó là gì?

Công bằng tư nhân, Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân, đề cập đến các mục tiêu đầu tư khác đã được nâng lên để các nhà đầu tư đủ điều kiện trong các phương thức phát hành ngoài công lập, đầu tư vào cổ phiếu, vốn chủ sở hữu, trái phiếu, tương lai, lựa chọn, cổ phần quỹ và hợp đồng đầu tư (như hợp đồng đầu tư (như Quỹ đầu tư của nghệ thuật, rượu vang, v.v.), được gọi là quỹ đầu tư tư nhân. Thành lập Công ty TNHH, có thể được sử dụng để bắt đầu hoặc thiết lập hoặc thiết lập. Việc thành lập cơ sở đề cập đến việc thành lập một công ty từ tất cả các cổ phiếu khởi xướng một công ty. Việc thành lập nâng cao là một phần của công ty đăng ký người khởi xướng phát hành cổ phiếu. “Tuyên bố về Luật Công ty mới và cũ” giống hệt nhau, và những nơi khác nhau là một câu: Tuổi “Luật công ty Kèo Ngô ạ Hạt Anh Tấn Nay” quy định: “Phần còn lại của phần được công khai để công khai. công ty. Điều 78 của “Luật Công ty mới”: “Phần còn lại của cổ phiếu sẽ bị chảy máu từ xã hội hoặc nâng một công ty vào một chủ đề cụ thể.” “Nâng lên một đối tượng cụ thể” Đây là vị trí riêng tư, phân biệt với “công khai nâng cao xã hội” Đánh giá công khai và giao hàng công cộng. Vốn chủ sở hữu được giới hạn nghiêm ngặt bởi Trung Quốc, bởi vì vốn chủ sở hữu dễ dàng trở thành “gây quỹ bất hợp pháp”, sự khác biệt là: liệu có tài trợ cho quỹ công cộng, liệu quyền sở hữu quỹ đã thay đổi, nếu số lượng người vượt quá 50, Và chuyển đến một tài khoản cá nhân, nó được đặt thành quỹ bất hợp pháp.

Vốn chủ sở hữu tư nhân của Trung Quốc chủ yếu là: Các quỹ đầu tư chứng khoán tư nhân, sau ánh sáng mặt trời, nó được gọi là Sunshine Private Rel (đầu tư vào cổ phiếu, như trái tim, chẳng hạn như trái tim , Tài sản của Wudang, Liên đoàn tư nhân Zhongxin, Star Stone và Công ty quản lý tài sản khác), Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân (như đầu tư XingHao), Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân (IE PE, đầu tư vào công ty công ty không niêm yết, với IPO, chẳng hạn như Đinh Hui, Hồng Yi, KKR, Goldman Sachs, Kelle, Han Hong), Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân (ví dụ như VC, rủi ro, như Lenovo, bạc mềm, IDG).

Công bằng tư nhân và vốn chủ sở hữu tư nhân không quan trọng Sự khác biệt, quản lý thực tế là công ty quỹ cổ phần tư nhân,Trong các nhà đầu tư, về cơ bản nó cũng giống nhau dưới hình thức đầu tư. Vị trí riêng tư của ánh nắng mặt trời nhằm vào những thiếu sót của vốn cổ phần tư nhân. Khi vốn tư nhân, vốn được trồng đắt tiền, và các quỹ được nâng lên bởi vốn chủ sở hữu tư nhân sẽ đầu tư vào thị trường thứ cấp. Do sự giám sát không hoàn hảo, một lượng lớn không gian hoạt động màu xám xuất hiện, lợi ích của các nhà đầu tư không được đảm bảo .

Các quỹ đầu tư tư nhân Sử dụng nền tảng ủy thác để gây quỹ, sử dụng sự giám sát của nền tảng ủy thác để đầu tư vào chứng khoán cổ phần tư nhân, giới thiệu các hoạt động như lưu trữ ngân hàng, tiết lộ công khai thường xuyên, v.v., làm cho sản phẩm cổ phần tư nhân trong suốt hơn, thay vì trước đó Nó hoàn toàn trong hộp đen. Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân sẽ không tiết lộ giá trị ròng, sẽ chỉ tiết lộ giá trị ròng, những người khác rất khó để có được giá trị ròng của giá trị quỹ trong các kênh công cộng. Về giá trị ròng của Quỹ, tôi đã học được giá trị ròng của quỹ là gì.

Xóa niềm tin như một nền tảng phát hành, công bằng tư nhân Sun là vị trí riêng tư sẽ tiết lộ giá trị ròng. Vì vốn cổ phần tư nhân được cải thiện dần dần, quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và tài sản được lưu trữ là hoàn hảo hơn. Từ sự an toàn của bảo mật, miễn là nó là vị trí riêng tư chính thức, sự khác biệt không quá lớn.

Các khía cạnh khác, vốn cổ phần tư nhân và Tỷ Lệ Kèo Ngô ạ Lạng Sunlight Vị trí riêng tư tương tự, chẳng hạn như các sản phẩm đầu tư và ngưỡng nhập học.

1. Sản phẩm đầu tư

Cả hai có thể đầu tư vào các sản phẩm trao đổi và chứng khoán ngân hàng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ, cũng có thể bao gồm chứng quyền.

2, số lượng người tham gia dự án

Giám đốc thực tế của vị trí tư nhân ánh nắng mặt trời là công ty quản lý vốn cổ phần tư nhân, thông thường số tiền đăng ký tối thiểu là 1 triệu nhân dân tệ, không quá 50 người, thuê bao tổ chức không giới hạn, Yêu cầu thành lập thường là 30 triệu nhân dân tệ. Người quản lý thực tế của hộ gia đình đặc biệt là người quản lý thực tế của cơ quan công cộng, và ngưỡng của đăng ký không được ít hơn 1 triệu nhân dân tệ. Số người không quá 200, và cơ sở cần 50 triệu nhân dân tệ.

3, tiết lộ thông tin

tần số tư nhân, hàng tháng, hàng tháng hoặc tần số cao hơn. Nói chung mở một cách đặt cược mở, một số mở; “Một cặp” yêu cầu Kèo Vèo Tuyên hàng tháng hàng tháng sẽ phát hành giá trị ròng cho các nhà đầu tư một lần, yêu cầu hợp đồng trong hợp đồng quản lý tài sảnInter đồng ý rằng các nhà đầu tư báo cáo thời gian và cách thông tin liên quan, đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể hiểu đầy đủ về hoạt động của kế hoạch quản lý tài sản và mở một tuổi cũ.

4, Hạn chế đầu tư

Kế hoạch quản lý tài sản tư nhân Sunshine Private có cổ phiếu công ty niêm yết, giá trị thị trường của nó thường không vượt quá 20% giá trị ròng của tài sản theo kế hoạch; tất cả các quản lý tài sản tương tự Khách hàng cụ thể ủy thác tài sản (bao gồm cả khách hàng đơn lẻ và dịch vụ quản lý tài sản cụ thể nhiều khách hàng) để đầu tư vào chứng khoán do một công ty cấp, không được vượt quá 20% chứng khoán (các công ty ủy thác khác nhau sẽ thay đổi).

hộ gia đình đặc biệt “Một cặp” Một kế hoạch quản lý tài sản duy nhất nắm giữ một cổ phiếu của các công ty niêm yết, giá trị thị trường không được vượt quá 10% giá trị ròng của tài sản ròng; tất cả các khách hàng cụ thể được quản lý bởi cùng một người quản lý tài sản (Bao gồm cả khách hàng và nhiều khách hàng soi kèo Ngô ạ Công ty quản lý sản xuất Nay Nay) Đầu tư vào một công ty đã ban hành chứng khoán, không được vượt quá 10% chứng khoán.

Tìm hiểu về những gì là riêng tư và thành phần của nó, chúng ta hãy xem xét trang chủ tư nhân và công khai.

1. Gây quỹ

Gây quỹ công khai đang gây quỹ bằng cách giao hàng công cộng; vốn cổ phần tư nhân được tài trợ bởi giao hàng ngoài công khai. Luật pháp nghiêm ngặt, tư nhân là sự không công bố của Keo Ngoai Hang Anh Ti Nay để gây quỹ. Đó là vi phạm hào quang của các sản phẩm công khai mà chúng ta thường thấy các sản phẩm công khai trên đường phố.

2, nâng cao đồ vật và ngưỡng

gây quỹ công khai, nâng cao đồ vật cho công chúng, không có giới hạn và không có ngưỡng đầu tư. Sản xuất tư nhân, nâng cao đối tượng cho một số ít các nhà đầu tư đủ điều kiện, có chứng chỉ tài sản tài chính 3 triệu hoặc gần hơn 500.000 chứng minh thu nhập, và mỗi quỹ có giới hạn trên, ngưỡng đầu tư cá nhân Tỷ Lệ Ngon Hạt Anh là hơn 1 triệu.

3, quy mô sản phẩm

chào bán công khai, quy mô sản phẩm thường là hàng trăm triệu nhân dân tệ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, và quy mô lớn. Vốn chủ sở hữu, có nhiều nhỏ, nói chung là hàng chục triệu, hoặc hơn một tỷ, nhưng hoạt động linh hoạt hơn.

4, Công bố thông tin

chào bán công khai, mục tiêu đầu tư, danh mục đầu tư, giá trị ròng sản phẩm, v.v., yêu cầu tiết lộ nghiêm ngặt. Vốn chủ sở hữu, không có yêu cầu rõ ràng cho những điều trên, chỉ có giá trị ròng thích hợp của các nhà đầu tư mua sản phẩm được tiết lộ và bảo mật mạnh hơn.

5. Hạn chế đầu tư

Các dịch vụ công cộng, cho dù trong các giống đầu tư, tỷ lệ đầu tư, kết hợp loại đầu tư và quỹ có những hạn chế nghiêm ngặt hơn; các quỹ quỹ công cộng như Dacheng, Jiashi, Huaxia, v.v. Công ty Quỹ là một quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ có thể đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu, không thể đầu tư vào vốn chủ sở hữu của các công ty không niêm yết, không thể đầu tư vào bất động sản và không thể đầu tư vào vốn mạo hiểm và các quỹ đầu tư tư nhân có thể. Vốn chủ sở hữu, đầu tư tương đối linh hoạt, nhưng kho trống cũng có chứa đầy các vị trí và có thể tham gia đầu tư các giống tài chính khác nhau như chứng khoán, tương lai chỉ số chứng khoán, tương lai hàng hóa.

6, theo đuổi mục tiêu

Thanh toán công, chủ yếu bằng cách thanh toán “phí quản lý” để duy trì hoạt động, hạn hán và kiểm soát lũ lụt. Nó đủ lớn, và người quản lý quỹ rất khó kiếm tiền, và lợi ích của các nhà đầu tư là không đầy đủ. Vốn chủ sở hữu tư nhân, người quản lý quỹ chủ yếu dựa vào “hiệu suất” để tồn tại và rút lui với các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có một bữa ăn, và quản lý mọi người có thể có cháo.