Phân tích hình thái dòng KSOI Keo Chuyen Gia

Điểm đầu tiên, giá mở cửa là giá thấp nhất trong ngày, không có hình ảnh của dòng Soi Kèo Tiêu Nay, vì vậy nó được gọi là chân.

Thứ hai, sau khi mở, đó là một cách để tấn công và đĩa bị chặn trong đĩa, và nước dùng trên được hiển thị. Chiều dài của nước dùng trên có thể lên tới 12%, dòng nước dùng thượng lưu càng dài, sức mạnh tổng thể càng mạnh.

Thứ ba, phần rắn hồ bơi lớn nhẹ không ít hơn 8%. Như thể hiện trong hình trên.

Điểm thứ tư, chú ý đến việc phân tích số lượng đỉnh khi dòng bóng trên được phân tích.

Điểm đầu tiên, bàn chân nhẹ là sự phóng nhiều đầu của khay, miệng ngoan cường và không có đường tắm, chỉ ra rằng nó rất tốt, không Phá vỡ ngày của Soi Keo Real Madrid vs Girona mở giá, cho thấy mức tăng cũng có thể được mong đợi.

Điểm thứ hai, trong chiến đấu thực tế chú ý đặc biệt đến quy trình nghiên cứu chiều dài và hình thành của đường dây trên. Nếu giá cổ phiếu ở khu vực dưới cùng của Cup Cup Soi Keo C1, và dòng bóng trên rất ngắn, nó có thể tích cực với những người dịu dàng.

điểm thứ ba. Nếu cổ phiếu Soi Kèo Mu vs Chelsea đang ở giai đoạn đầu khay, hoặc theo xu hướng giảm, mức độ sớm Soi Keo BD HN thấp, thậm chí trực tiếp xuống xuống, Soi Kèo Triệu Mu Vs Arsenal mặc dù chân nhẹ Phần thực thể vẫn vượt quá 8%, nhưng đây là sự gia tăng đáng kể, và cần phải nâng cao một cách sống động, và điều đó là không thể.

Điểm thứ tư, chú ý đến phân tích dạng sóng và các cấu trúc đỉnh lượng. Nếu dòng bóng trên nằm ở sảnh giả, cần phải giảm vị trí kịp thời, hãy chú ý đến việc tránh rủi ro.