Xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu Rational Kèo Liêu.

Đầu tư chứng khoán không đơn giản thực hiện giao dịch, nói rằng thị trường chứng khoán giống như một chiến trường, và vẫn còn một chiến lược, và đầu tư thị trường chứng khoán cần phải có một chiến lược đầu tư. Chỉ luôn duy trì chiến lược đầu tư chính xác có thể tối đa hóa lợi nhuận đầu tư dài hạn. Xây dựng một danh mục chứng khoán hợp lý tốt là một chiến lược đầu tư, có thể phân tích rủi ro đầu tư và là một trong những cách quan trọng để đảm bảo thu nhập. Bài viết này chúng tôi giải thích cách xây dựng một danh mục chứng khoán hợp lý.

Đầu tiên, danh mục đầu tư được đa dạng hóa. Danh mục đầu tư không phải là một số tiền cổ phần đơn giản, quan trọng hơn là nghiên cứu kết cấu của từng cổ phiếu. Nếu kết cấu của cổ phiếu kém, nó không hợp lệ. Nhưng thực hiện một cấu hình kết hợp, không có nghĩa là hoạt động của cổ phiếu, hoạt động vẫn sẽ tập trung vào thủ đô Tỷ Lệ Kèo Anh, nhưng không phải là một chiếc Kèo Nhà hàng Bó cổ phiếu, sau tất cả, không biết danh sách này Công ty sẽ không có một tình huống không có lợi. Do đó, khi thực hiện danh mục đầu tư, các cổ phiếu vẫn ở mức 3-5 chỉ là tương đối hợp lý, bước cấu hình như vậy trên các tấm nóng, bắt được khả năng của các cổ phiếu tăng lớn, và độ đàn hồi của các quỹ chứng khoán khác nhau cũng tương đối lớn.

Thứ hai, cấu hình các loại cổ phiếu khác nhau. Các công ty niêm yết được chia thành sáu loại Keo Ngánh Hạt Anh: Công ty tăng trưởng chậm, công ty tăng trưởng nhanh, công ty tăng trưởng che giấu, công ty tăng trưởng ổn định, công ty chu kỳ, công ty chống biến đổi tình huống khó xử, các loại công ty niêm yết khác nhau, rủi ro hoạt động khác nhau, rủi ro hoạt động Và lợi ích thưởng có thể khác nhau, để cân bằng các rủi ro đầu tư lớn do các cổ phiếu doanh nghiệp có nguy cơ cao khác, trong danh mục đầu tư, chúng tôi cần định cấu hình cổ phiếu để ổn định các công ty tăng trưởng. Ngoài ra, loài người cũng đã thay đổi ở những lứa tuổi khác nhau, và những người trẻ tuổi mạnh mẽ hơn về khả năng đầu tư và chấp nhận năng suất cao có nguy cơ cao, trong khi cần phải định cấu hình danh mục đầu tư mạnh mẽ để tìm kiếm ổn định hơn. thu nhập = earnings.

Thứ ba, Keo Bóng Đ thiệu kết hợp kiểm tra Anh NÓI. Thị trường liên tục thay đổi, và các đối tượng của các tấm liên tục quay. Danh mục đầu tư mạnh mẽ cũng yêu cầu kiểm tra thường xuyên, theo giá cổ phiếu và thay đổi trong công ty, cũng như xu hướng phát triển kinh tế quốc gia, chính sách Tě Lệ Kèo Ngánh Hạt Anh NayHướng, v.v., để xác định xem cổ phiếu có được thêm hoặc bán, và việc phân bổ quỹ kết hợp kịp thời, nói chung, mỗi thị trường rơi vào các cơ hội tham gia mới, miễn là giá cổ phiếu giảm, bạn có thể thêm mua Cải thiện chất lượng và giá thấp, trái ngược, giá cổ phiếu tăng, cần phải tôn vinh một số cổ phiếu đã kết thúc, và tham lam quá mức chỉ có thể cho phép lợi nhuận đã quay trở lại.

Cấu hình danh mục đầu tư tốt là một phần quan trọng của Kèo ĐÔNG BAN NGO NGO HẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI TRÍ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, và cũng là một phần quan trọng của lợi nhuận của nhà đầu tư. Mọi người nên có cấu hình danh mục đầu tư khác nhau, không thể được chuyển bởi những người khác và tạo danh mục đầu tư của riêng họ có thể đảm bảo rất nhiều bảo mật và lợi nhuận đầu tư.