Cảm xúc: Sense và Rational Die Kèo Ngô ạ Hạt Anh Tố Nay

Tâm trạng của các nhà đầu tư thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động của thị trường, nghiên cứu cơ bản là hợp lý và cảm xúc là hợp lý, và cảm xúc cuối cùng cũng xác định nhà đầu tư Kèo Bóng ĐẠI.

Tại sao thị trường có thị trường ổn định cao? Vì soi kèo Ngô anh chàng Mai tương đối trưởng thành, có một khả năng nghiên cứu mạnh mẽ, ngoài khả năng nghiên cứu và đầu tư Số tiền này là lớn và chịu thanh khoản của thị trường. Ở đây tôi nghĩ rằng nhiều người đã hiểu tại sao thị trường cổ phiếu A thường sẽ tăng mạnh vì đổi mới.

Với một loạt các thị trường, biến động, đầu cơ tương đối cao, Keo Ngoai Hang Anh Vọng 1 lý do cho khái niệm triết học và khả năng nghiên cứu, có một lý do quan trọng đối với đa sự nhạy cảm (phù hợp với nhân loại), bởi vì Nếu tàu tốt, sẽ có một Keo Ngon ĐĐM NAY cơ bản, muốn kiếm tiền nhanh chóng, do đó thực hiện phát triển nhanh chóng. Nhưng các từ quay trở lại, thị trường là một tổng thể, rất khó để đạt được trạng thái cân bằng của Nash. Bởi vì bạn bán nó thấp, cần phải bán nó thấp.

Nền tảng đầu tư là học tập, nghiên cứu cần trao đổi rộng rãi và độc lập. Một loạt các trao đổi là các trao đổi chuyên sâu về chất lượng cao với các công ty niêm yết, nhà phân tích, đồng nghiệp, v.v. Do đó, có được thông tin hiệu quả, hiểu được cảm xúc công cộng của thị trường, chỉ có trao đổi là không đủ, nhưng cũng cần đủ thời gian để suy nghĩ, thật dễ dàng để kích thích ý tưởng đầu tư, và thật dễ dàng để tìm thấy điểm rủi ro càng sớm càng tốt.

Về thời gian, người quản lý đầu tư nên duy trì sự cân bằng giữa tư duy độc lập và giao tiếp ngang hàng, bởi vì, liệu người quản lý quỹ vẫn là một nhà phân tích, càng nhiều trao đổi, thì càng tự tin hơn; nhưng Nếu bạn không giao tiếp với Kèo Bóng ĐÔNG HẠNH HIỂM, bạn sẽ từ từ rời khỏi thị trường, nó được duy trì độc lập, nhưng một khi một phong trào Mascent xảy ra, nó sẽ rất thụ động. Nếu bạn muốn biết về trải nghiệm liên quan của GuiGuang, bạn có thể nhấp để vào, và cuối cùng tôi muốn tất cả các bạn một khoản đầu tư hạnh phúc.

NHINH ĐÔNG BÓNG ĐẠIHạt Anh Tố Nay