Công nghệ ban đầu Shuguang soi keo xien

Kỹ năng ứng dụng ban đầu của Shuguang

Dawn ban đầu K-line kết hợp là một đường trung bình-yang (Yin lớn) và Soi Kèo Bd Hôm Nay Dòng Yang bao gồm hai dòng K. Trong quá trình rơi, thị trường đầu tiên rút ra một âm, và sau đó siết chặt Soi Keo Napoli vs Atalanta sau đó rút ra một cú nhảy và dòng Yang mở thấp. Và phần rắn của dòng Yang nằm sâu vào phần rắn của dòng bóng đầu tiên, ngay cả ở vị trí khoảng một nửa, soi kèo ĐĐ NAY.

Nếu kết hợp dòng K ban đầu “DAWN” liên tục giảm liên tục trên thị trường, thị trường có tín hiệu đảo ngược mạnh. Bình minh ban đầu K-Line kết hợp không chỉ phù hợp với thị trường gấu, mà còn áp dụng ngay cả trong thị trường tăng giá đến hoạt động cổ phiếu. Trong hoạt động thực tế của thị trường gấu, sự kết hợp K-Line của Dawn cũng cần một điều kiện bổ sung, nghĩa là giá thấp nhất của dòng Yang thứ hai là mức giá thấp nhất kể từ 13 ngày giao dịch. Nếu thị trường Soi Keo Mu Hom Xu hướng là tốt, thị trường chứng khoán đang chạy trong thị trường tăng giá, thì không tốt hơn so với các quy tắc.

Khi sử dụng kết hợp dòng K ban đầu “chạng vạng”, nó phải chú ý đến ba điểm:

1. Thay đổi về âm lượng,

nếu bình minh ban đầu Khi kết hợp K-Ray xảy ra khối lượng giao dịch co lại, thị trường đã thành công.

2, môi trường trên thị trường là rất quan trọng,

Nếu thị trường có sự gia tăng lớn, khi có sự kết hợp của dòng K ban đầu của Dawn, các nhà đầu tư nên coi chừng tiền Khả thi.

3, Bình minh Ban đầu K-Ray kết hợp, có một thị trường

Nếu thị trường có sự kết hợp K-Ray đầu tiên, thị trường ngay lập tức được đưa ra và sức mạnh của nó thường nhỏ hơn. Ngược lại, nếu có sự kết hợp giữa bình minh K-Ray ban đầu, thị trường có một quá trình lưu trữ chuyên sâu ngắn hạn của Soi Kèo Bó, và thị trường thường có một thị trường kéo mạnh.

Kết hợp dòng K-Line quang Soi Keo Bong Da Nu không chỉ có thể sử dụng phân tích xu hướng của cổ phiếu, mà còn rất hiệu quả cho thị trường, có thể giúp đỡLĩnh vực nắm bắt điểm uốn của thị trường.