Thêm 4973 Chẩn đoán miễn phí, Hoạt động Kèo Châu ĐĐ NAY CASE 48917

Báo này: Đã thêm 4973 Giải vô địch mới ngày hôm qua, và tổng số viêm phổi mới của Coronal đã tăng lên 1.184.706 trường hợp và 6 phòng thí nghiệm không thể gửi dữ liệu đúng hạn.

Bộ Y tế cho biết, các trường hợp hoạt động hiện tại ở Philippines là 48.917 trường hợp, trong đó 92,9% là một bệnh nhẹ, 2% một trường hợp không phải là triệu chứng, 2,1% Aimpatology 1,6% là một trường hợp quan trọng.

đồng thời, đã có hơn 6666 bệnh nhân đã phục hồi, và số lượng phục hồi viêm phổi mới được tăng lên 1.115.806.

Ngoài ra, 39 bệnh nhân đã chết và số lượng viêm phổi vương miện mới được tăng lên 19.983.

Dữ liệu của Bộ Y tế cũng cho thấy 40% giường chăm sóc đặc biệt của đất nước được sử dụng để sử dụng và sử dụng 40% máy thở.

ở khu vực quốc gia, 61% giường chăm sóc chuyên sâu sử dụng, máy thở 39% đang được sử dụng.