Hành động “Thẻ bị hỏng” của People People Bank được thực hiện] Thanh kiếm tài chính nhẹ Trả tiền nặng La Liga Mexicana MX Punch Chính xác chiến đấu Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Đen

【人民银行“断卡”行动进行时】亮金融利剑 出支付重拳 精准打击买卖银行账户黑灰产业

Kể từ khi bắt đầu thẻ tự phá vỡ, Ngân hàng Nhân dân và các chi nhánh đã hợp tác với các bộ phận an ninh công cộng để chiến đấu với kiểm soát xung quanh chuỗi tội phạm tài khoản ngân hàng, và tội phạm quản trị nguồn Đất được thực hiện nghiêm trọng. Kỷ luật tài chính, với sự kết hợp chính xác giữa tài khoản ngân hàng thương mại Nông nghiệp đen, kiên quyết hạn chế tỷ lệ mắc các tội phạm gian lận mạng viễn thông.

【人民银行“断卡”行动进行时】亮金融利剑 出支付重拳 精准打击买卖银行账户黑灰产业

【人民银行“断卡”行动进行时】亮金融利剑 出支付重拳 精准打击买卖银行账户黑灰产业