Macau tháng trước La Liga de MX Đánh bạc hơn 10,4 tỷ nhân dân tệ xấp xỉ năm lần một năm để tăng 24,3%

Cục trải nghiệm Macau tuyên bố rằng vào tháng 5 năm nay, thu nhập cá cược may mắn của Macau là 10,445 tỷ nhân dân tệ, tăng 492,2% so với cùng kỳ năm ngoái. So với 8,4 tỷ nhân dân tệ vào tháng 4 năm nay, việc đánh bạc tăng khoảng 24,3% trong tháng Năm.

Thu nhập đánh bạc tích lũy trong năm tháng đầu năm nay là 42,487 tỷ nhân dân tệ, với 28,7% so với năm trước.